Roofvogelshow onderdeel jubileumavond Vogelwerkgroep Geesteren

Sport & Vrijetijd

GEESTEREN - Stichting Vogelwerkgroep Geesteren houdt op zaterdag 7 juli een jubileumavond voor haar leden om het 25-jarig bestaan te vieren. De Stichting werd op 27 oktober 1992 bij notariële akte opgericht. Doelstelling is het beschermen van alle vogels, die vallen onder de Vogelwet, en alles daarmee verband houdende in de ruimste zin van het woord.

Door de leden worden voorzieningen getroffen voor de nestbescherming van de weidevogels, zoals de grutto en de kievit. Voor nestgelegenheid van verschillende uilensoorten, zoals de kerkuil en de steenuil maken en plaatsen zij nestkasten. Voor de zwaluwen zijn er kunstnesten beschikbaar en opgehangen. Ook voor de zang- en tuinvogels zijn er speciale nestkasten. Van alle vogels worden de broedresultaten gedurende het seizoen periodiek gecontroleerd en bijgehouden.

Inhaken op nieuwe ontwikkelingen
Vanwege de door de overheid gestimuleerde intensivering van de landbouw zijn de landbouwwerkzaamheden gemechaniseerd. Door deze mechanisatie en de verkaveling van de gronden is er steeds minder geschikte leefruimte voor de weidevogels. Thans worden diverse initiatieven ontwikkeld om in de natuur weer de primaire levensvoorwaarden voor de weidevogels en insecten te verbeteren. De Vogelwerkgroep Geesteren haakt graag in op dergelijke nieuwe ontwikkelingen om de natuur te herstellen.

‘Red de vlinder de bij’
Stichting Vogelwerkgroep Geesteren is ook deelnemer aan het project ‘Red de vlinder en de bij’. Hierbij worden op geschikte plekken stroken grond ingezaaid met veld- en akkerbloemen, geschikt voor de vlinder en de bij. De bij is een belangrijke schakel in de bevruchting van planten en vruchtbomen voor een goede vruchtafzetting. De bijenpopulatie is in de achterliggende jaren dramatisch afgenomen. Met genoemd project wordt getracht hieraan een halt toe te roepen.

Afsluiten beheersovereenkomsten
Een andere nieuwe activiteit is de samenwerking met het Gebieds Collectief Noord-Oost Twente om beheersovereenkomsten met landbouwers af te sluiten. Hierbij worden akkerranden uitgesteld bewerkt of in zijn geheel aan de gewassenteelt onttrokken. Voor deze inkomensderving worden de landbouwers gecompenseerd. Deze akkerranden zijn dan belangrijk voor de overlevingskansen van onder meer de grutto-, kievit-, wulp- en tureluurkuikens. Verder wordt educatieve ondersteuning bij het vak natuurkunde op de basisschool in Geesteren gegeven. De website www.vogelwerkgroepgeesteren.nl geeft een volledig overzicht van de activiteiten.

Spectaculaire roofvogelshow
De jubileumavond wordt gehouden bij de Herterij Twente in Geesteren. Onderdeel van deze avond is een spectaculaire roofvogelshow, die om 19.00 uur begint en ongeveer anderhalf uur zal duren. Belangstellenden (niet-leden van de Vogelwerkgroep) zijn hierbij van harte welkom. De vogeleigenaren hebben echter gevraagd, geen houd mee te nemen, om afleiding van de vogels te voorkomen. De show vindt plaats op een naast gelegen weiland bij de Herterij.

Sport & Vrijetijd

Cheque Sportraad voor tillift zwembad De Vlaskoel

TUBBERGEN - Frans Lansink (vrijwilliger-coördinator De Klup), Marieke Jogems en haar collega Irene Bies (medewerkers De Vlaskoel) kregen maandagavond 3 september een cheque van € 1000,- overhandigd...
Lees verder
Sport & Vrijetijd

Gouden Molenruiters vieren droomjubileum

LANGEVEEN – Paardrijvereniging de Molenruiters bestaat dit jaar vijftig jaar. Een jubileum dat afgelopen weekend gevierd werd op het terrein ‘de Veldboer’ in Langeveen. Het gratis toegankelijke...
Lees verder
Sport & Vrijetijd

Genieten en afzien in de Grenslandmarathon

TUBBERGEN - Ruim 750 mountainbikeliefhebbers van jong tot oud togen afgelopen zondag naar Tubbergen waar voor de dertiende keer de Grenslandmarathon werd verreden, onder mooie weersomstandigheden. De...
Lees verder
Sport & Vrijetijd

Kadoeng laat ‘Join Volleybal Tour’ neerstrijken in Reutum

REUTUM - Omdat Volleybalvereniging Kadoeng dit jaar veertig jaar bestaat wordt voor de leerlingen van de Reutumse Mariaschool, van groep een tot en met acht, waaronder ook groep acht van schooljaar...
Lees verder