Roofvogelshow onderdeel jubileumavond Vogelwerkgroep Geesteren

Sport & Vrijetijd

GEESTEREN - Stichting Vogelwerkgroep Geesteren houdt op zaterdag 7 juli een jubileumavond voor haar leden om het 25-jarig bestaan te vieren. De Stichting werd op 27 oktober 1992 bij notariële akte opgericht. Doelstelling is het beschermen van alle vogels, die vallen onder de Vogelwet, en alles daarmee verband houdende in de ruimste zin van het woord.

Door de leden worden voorzieningen getroffen voor de nestbescherming van de weidevogels, zoals de grutto en de kievit. Voor nestgelegenheid van verschillende uilensoorten, zoals de kerkuil en de steenuil maken en plaatsen zij nestkasten. Voor de zwaluwen zijn er kunstnesten beschikbaar en opgehangen. Ook voor de zang- en tuinvogels zijn er speciale nestkasten. Van alle vogels worden de broedresultaten gedurende het seizoen periodiek gecontroleerd en bijgehouden.

Inhaken op nieuwe ontwikkelingen
Vanwege de door de overheid gestimuleerde intensivering van de landbouw zijn de landbouwwerkzaamheden gemechaniseerd. Door deze mechanisatie en de verkaveling van de gronden is er steeds minder geschikte leefruimte voor de weidevogels. Thans worden diverse initiatieven ontwikkeld om in de natuur weer de primaire levensvoorwaarden voor de weidevogels en insecten te verbeteren. De Vogelwerkgroep Geesteren haakt graag in op dergelijke nieuwe ontwikkelingen om de natuur te herstellen.

‘Red de vlinder de bij’
Stichting Vogelwerkgroep Geesteren is ook deelnemer aan het project ‘Red de vlinder en de bij’. Hierbij worden op geschikte plekken stroken grond ingezaaid met veld- en akkerbloemen, geschikt voor de vlinder en de bij. De bij is een belangrijke schakel in de bevruchting van planten en vruchtbomen voor een goede vruchtafzetting. De bijenpopulatie is in de achterliggende jaren dramatisch afgenomen. Met genoemd project wordt getracht hieraan een halt toe te roepen.

Afsluiten beheersovereenkomsten
Een andere nieuwe activiteit is de samenwerking met het Gebieds Collectief Noord-Oost Twente om beheersovereenkomsten met landbouwers af te sluiten. Hierbij worden akkerranden uitgesteld bewerkt of in zijn geheel aan de gewassenteelt onttrokken. Voor deze inkomensderving worden de landbouwers gecompenseerd. Deze akkerranden zijn dan belangrijk voor de overlevingskansen van onder meer de grutto-, kievit-, wulp- en tureluurkuikens. Verder wordt educatieve ondersteuning bij het vak natuurkunde op de basisschool in Geesteren gegeven. De website www.vogelwerkgroepgeesteren.nl geeft een volledig overzicht van de activiteiten.

Spectaculaire roofvogelshow
De jubileumavond wordt gehouden bij de Herterij Twente in Geesteren. Onderdeel van deze avond is een spectaculaire roofvogelshow, die om 19.00 uur begint en ongeveer anderhalf uur zal duren. Belangstellenden (niet-leden van de Vogelwerkgroep) zijn hierbij van harte welkom. De vogeleigenaren hebben echter gevraagd, geen houd mee te nemen, om afleiding van de vogels te voorkomen. De show vindt plaats op een naast gelegen weiland bij de Herterij.

Sport & Vrijetijd

Game, Eet & Match van De Klup in de race voor landelijke FNO-bokaal

Game, Eet & Match (GEM), het beweegprogramma van Stichting de Klup Twente voor senioren uit Tubbergen, is in de race voor de landelijke FNO Veerkracht Bokaal. Het project hoort tot de laatste...
Lees verder
Sport & Vrijetijd

Loopgroep de WirWar al elf jaar blikvanger tijdens carnavalsoptochten

TUBBERGEN - Carnavalsclub de WirWar uit Tubbergen bestaat dit jaar elf jaar, een jubileumjaar in Carnavalsland. Reden voor de WirWar om dit jaar extra uit te pakken en het jubileum goed te vieren,...
Lees verder
Sport & Vrijetijd

Vogelvereniging Tubbergen levert prestaties van wereldformaat

TUBBERGEN - Tijdens het afgelopen weekend gehouden wereldkampioenschap voor volièrevogels zijn door de leden van de Vogelvereniging Tubbergen en Omstreken uitstekende resultaten behaald. De...
Lees verder
Sport & Vrijetijd

Eerste EK kruisjassen in Erve Kampboer

Geesteren - Zaterdag 19 januari vindt het allereerste EK kruisjassen plaats in Geesteren. Stef Arkink en Walter Lohuis hebben, samen met hun kornuiten, het initiatief genomen om dit kampioenschap te...
Lees verder
Sport & Vrijetijd

Bijzondere editie Moosdag SV Vasse

VASSE - Al jarenlang komen de voetballers, handballers en overige leden van SV Vasse op de eerste zondag van het nieuwe jaar bij elkaar om sportief het jaar te openen. Traditiegetrouw wordt dan...
Lees verder
Sport & Vrijetijd

‘Mooslopers’ TVC’28 openen nieuwe looproute

Van enthousiaste kleine kaboutertjes en bloedfanatieke jongeren tot aan doorgewinterde senioren; afgelopen zondag liep Tubbergen massaal uit voor de jaarlijkse Moosloop van TVC’28, een sportieve...
Lees verder
Sport & Vrijetijd

Sven Veldhuis van Vogelvereniging Tubbergen provinciaal kampioen

TUBBERGEN - Tijdens het vorig weekend gehouden Provinciaal Kampioenschap District Overijssel van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers in Ommen, zijn door de leden van de Vogelvereniging Tubbergen...
Lees verder
Sport & Vrijetijd

De Tukkers MO19-1 kampioen na zege op directe concurrent

De Tukkers MO19-1 heeft zaterdag 15 december, na een 1-0 overwinning op directe concurrent SVO Twickel, het kampioenschap in de eerste klasse veiliggesteld. Het team had voorafgaande aan deze...
Lees verder