Roofvogelshow onderdeel jubileumavond Vogelwerkgroep Geesteren

Sport & Vrijetijd

GEESTEREN - Stichting Vogelwerkgroep Geesteren houdt op zaterdag 7 juli een jubileumavond voor haar leden om het 25-jarig bestaan te vieren. De Stichting werd op 27 oktober 1992 bij notariële akte opgericht. Doelstelling is het beschermen van alle vogels, die vallen onder de Vogelwet, en alles daarmee verband houdende in de ruimste zin van het woord.

Door de leden worden voorzieningen getroffen voor de nestbescherming van de weidevogels, zoals de grutto en de kievit. Voor nestgelegenheid van verschillende uilensoorten, zoals de kerkuil en de steenuil maken en plaatsen zij nestkasten. Voor de zwaluwen zijn er kunstnesten beschikbaar en opgehangen. Ook voor de zang- en tuinvogels zijn er speciale nestkasten. Van alle vogels worden de broedresultaten gedurende het seizoen periodiek gecontroleerd en bijgehouden.

Inhaken op nieuwe ontwikkelingen
Vanwege de door de overheid gestimuleerde intensivering van de landbouw zijn de landbouwwerkzaamheden gemechaniseerd. Door deze mechanisatie en de verkaveling van de gronden is er steeds minder geschikte leefruimte voor de weidevogels. Thans worden diverse initiatieven ontwikkeld om in de natuur weer de primaire levensvoorwaarden voor de weidevogels en insecten te verbeteren. De Vogelwerkgroep Geesteren haakt graag in op dergelijke nieuwe ontwikkelingen om de natuur te herstellen.

‘Red de vlinder de bij’
Stichting Vogelwerkgroep Geesteren is ook deelnemer aan het project ‘Red de vlinder en de bij’. Hierbij worden op geschikte plekken stroken grond ingezaaid met veld- en akkerbloemen, geschikt voor de vlinder en de bij. De bij is een belangrijke schakel in de bevruchting van planten en vruchtbomen voor een goede vruchtafzetting. De bijenpopulatie is in de achterliggende jaren dramatisch afgenomen. Met genoemd project wordt getracht hieraan een halt toe te roepen.

Afsluiten beheersovereenkomsten
Een andere nieuwe activiteit is de samenwerking met het Gebieds Collectief Noord-Oost Twente om beheersovereenkomsten met landbouwers af te sluiten. Hierbij worden akkerranden uitgesteld bewerkt of in zijn geheel aan de gewassenteelt onttrokken. Voor deze inkomensderving worden de landbouwers gecompenseerd. Deze akkerranden zijn dan belangrijk voor de overlevingskansen van onder meer de grutto-, kievit-, wulp- en tureluurkuikens. Verder wordt educatieve ondersteuning bij het vak natuurkunde op de basisschool in Geesteren gegeven. De website www.vogelwerkgroepgeesteren.nl geeft een volledig overzicht van de activiteiten.

Spectaculaire roofvogelshow
De jubileumavond wordt gehouden bij de Herterij Twente in Geesteren. Onderdeel van deze avond is een spectaculaire roofvogelshow, die om 19.00 uur begint en ongeveer anderhalf uur zal duren. Belangstellenden (niet-leden van de Vogelwerkgroep) zijn hierbij van harte welkom. De vogeleigenaren hebben echter gevraagd, geen houd mee te nemen, om afleiding van de vogels te voorkomen. De show vindt plaats op een naast gelegen weiland bij de Herterij.

Sport & Vrijetijd

Schoolzwemkampioenschappen gemeente Tubbergen

Tubbergen - Zit je in groep drie tot en met acht en heb je een zwemdiploma? En denk je dat je de snelste zwemmer bent van de hele gemeente Tubbergen? Dan is er nu een uitdaging voor jou! Op woensdag...
Lees verder
Sport & Vrijetijd

Nieuwe sponsorshirts voor Dynamo jongensteam, nu nog teamgenoten

TUBBERGEN - De spelers van het enige jongensteam van volleybalvereniging Dynamo in Tubbergen hebben nieuwe shirts uitgereikt gekregen. De shirts zijn gesponsord door Tasche Staalbouw uit Albergen....
Lees verder
Sport & Vrijetijd

Jolly Jumpers zes gediplomeerde trainers rijker

TUBBERGEN - Maar liefst zes basketbaltrainers van Jolly Jumpers in Tubbergen zijn onlangs geslaagd voor de cursus Basketball Trainer 2 (BT2). De intensieve cursus bestond uit verschillende workshops...
Lees verder
Sport & Vrijetijd

WTCG schuift de Kottink Bokaal door naar Ewald Mensen

GEESTEREN - Afgelopen vrijdag hield de Wieler Toerclub Geesteren (WTCG) haar jaarvergadering voor alle leden. Waar het voor veel verenigingen moeilijk is om hun leden voor een jaarvergadering te...
Lees verder
Sport & Vrijetijd

Slipjachtcomités Noord-Oost Twente slaan handen succesvol ineen voor jubileumjacht

MANDER – De Koninklijke Nederlandse Jacht Vereniging (KNJV) bestaat honderd jaar en dat is afgelopen weekend gevierd met een jubileum slipjacht door het Twentse landschap. De jacht, die zaterdag bij...
Lees verder
Sport & Vrijetijd

Vasse Manderveen Combinatie (VMC) viert 25-jarig bestaan met jubileumfestijn en reünie

Vasse-Manderveen – Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de eerste jeugdteams van Voetbalvereniging Manderveen en SV Vasse gezamenlijk onder de naam VMC zijn uitgekomen in de competities van de KNVB....
Lees verder
Sport & Vrijetijd

Hilde Nijmeijer-Blokhuis ontvangt bronzen bondsspeld

Aan Hilde Nijmeijer-Blokhuis van KV de Veldhoek is dinsdagavond 26 februari de bronzen bondsspeld uitgereikt. Tijdens de jaarvergadering van klootschietafdeling Noord-Twente, die gehouden werd in...
Lees verder
Sport & Vrijetijd

Vereniging Aangepast Sporten Tubbergen start met instuif

TUBBERGEN - Tussen 12 maart en 11 juni kunnen mensen met een beperking uit de gemeenten Tubbergen en Dinkelland op de dinsdagmiddag gratis gebruik maken van de faciliteiten in Sporthal De Vlaskoel in...
Lees verder