Bokashi-kuil zorgt voor gezondere bodem en hogere opbrengst

Natuur & Milieu

VASSE - Momenteel worden de eerste Bokashi-kuilen uitgereden over gras- en maïsland. Afgelopen donderdag werd één van deze kuilen in Vasse officieel geopend door de betrokken loonwerkers en de wethouders Erik Volmerink (gemeente Tubbergen) en Alfons Steggink (gemeente Dinkelland). Een mooie gelegenheid om geïnteresseerden te laten zien hoe een Bokashi-kuil eruit ziet, wat de voor- en nadelen zijn en hoe Bokashi tot stand komt.

Het gaat om berm- en slootmaaisel afkomstig uit de gemeenten Dinkelland en Tubbergen die naar lokale ondernemers is gebracht voor bewerking op de landbouwpercelen. De genoemde gemeenten hebben in samenwerking met de loonwerkers Poppink, Gerwers en Postel op drie verschillende locaties in totaal vier Bokashi-kuilen aangelegd. Het maaisel verbetert de vruchtbaarheid van de bodem en zorgt ervoor dat de bodem vocht en daarmee ook de nutriënten beter vasthoudt. Hierdoor verbetert de ‘sponswerking’ van de bodem en worden piekafvoeren van regenwater verminderd. Voor de agrarische bedrijfsvoering is het maaisel gunstig, omdat er minder verslipping en verdichting van de bodem optreedt. Zo is er minder kans op droogteschade en zijn er dus vitalere gewassen. Dat betekent een gezondere bodem en een hogere opbrengst.

Kleine Kringloop
De Kleine Kringloop heeft ook als voordeel dat de CO2-emissie afneemt. Het maaisel wordt over minder grote afstanden vervoerd en mogelijk wordt er extra CO2 in de bodem opgeslagen via het maaisel. Bovendien worden positieve effecten verwacht voor de biodiversiteit door het verschralen van bermen en sloten. Met het hergebruik van maaisel in de directe regio, creëren gemeenten en lokale ondernemers een zogenoemde ‘Kleine Kringloop’. Hierdoor wordt bermgras niet langer gezien als afvalstof, maar kan het dienen als grondstof.

Mineral Valley verbindt
De veldexcursie, die gecombineerd werd met de opening van de Bokashi-kuil, werd samen met de netwerkorganisatie Mineral Valley Twente gehouden. Mineral Valley verbindt belanghebbenden binnen de voedselproductieketen om de bodemgezondheid in Twente te verbeteren en de afvalstoffen om te vormen in bruikbare grondstoffen. Om deze verbinding tot stand te brengen, organiseert Mineral Valley verschillende activiteiten, waaronder veldexcursies, zoals deze. Door kennis en ervaring te delen, wordt bijgedragen aan een beter milieu en nieuwe kansen voor de regionale economie.

De foto is gemaakt door Caspar Kouijzer.

Natuur & Milieu

Molen van Frielink eerste Tubbergse molen met QR-code

Door de Stichting Overijsselse Molen is het voornemen uitgesproken om alle 65 wind- en watermolens in Overijssel te voorzien van een QR-code. De eer van de eerste molen in de gemeente Tubbergen was...
Lees verder