Archief - Natuur & Milieu

Natuur & Milieu Precisieklus herstelmaatregelen brongebied Mosbeek afgerond Landschap Overijssel heeft alle deskundigheid die nodig was, ingezet om het brongebied van de Mosbeek duurzaam te herstellen. De benodigde maatregelen zijn in een tijdsbestek van vijf weken afgerond... Lees meer »
Natuur & Milieu Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel formeren nieuwe vrijwilligersgroep Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel zoeken enthousiaste vrijwilligers om te helpen bij diverse werkzaamheden in de natuur. Op 25 april geven beide organisaties bij Hoeve Springendal een infoavond... Lees meer »
Natuur & Milieu Bokashi-kuil zorgt voor gezondere bodem en hogere opbrengst Momenteel worden de eerste Bokashi-kuilen uitgereden over gras- en maïsland. Afgelopen donderdag werd één van deze kuilen in Vasse officieel geopend door de betrokken loonwerkers en de wethouders... Lees meer »