Archief - Algemeen

Algemeen
Resultaten enquête gepresenteerd op eerste centrale parochieavond H. Pancratiusparochie

TUBBERGEN - Parochiebestuur en pastorale team konden afgelopen woensdag velen de hand schudden bij aanvang van de eerste centrale parochieavond van de H. Pancratius parochie. Zo’n 180 personen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging voor deze bijeenkomst. De opening werd verzorgd door het koor Multiple Voices uit Tubbergen onder leiding van Petra Kramer. Henny Oude Geerdink die fungeerde als gespreksleider. Hij heette iedereen namens het parochiebestuur van harte welkom. Uit het handen schudden bleek volgens hem een grote betrokkenheid. Hierna stelden de parochiebestuurders en pastores zich voor.

Aansluitend aan de voorstelronde volgde een aantal presentaties. Als eerste was er de presentatie van de enquête die in de hele parochie is afgenomen. Hans Kaptein uit Vriezenveen presenteerde namens de werkgroep die de enquête had voorbereid en uitgewerkt een hele reeks data. Doel van het onderzoek was om te achterhalen wat er in de parochie leeft. De verstrekte gegevens kunnen leiden tot veranderingen en vernieuwingen.

Resultaten enquête
De parochianen hadden drie weken de tijd om de vragenlijsten digitaal in te vullen. In totaal zijn 8701 huishoudens aangeschreven. Hiervan bezochten 2755 personen de site en vulden 1369 personen de gehele lijst in. Het onderzoek is daardoor steekproefwaardig (minimaal 951 persoenen). Uit het onderzoek is het volgende naar voren gekomen:
-Ouders zijn afgehaakt. De school doet er niets aan. Hectiek in gezinnen. Kindervieringen zijn niet op niveau. Gemis aan moderne actualiteit.
-Vraag jongeren wat ze willen. Herstel relatie school-kerk. Gebruik moderne media. Kinderen en jongeren zijn verschillend.
-Jonge gezinnen minder in de kerk omdat het ouderwets is. Imagoprobleem. Het is steeds hetzelfde. Vieringen zijn onbegrijpelijk. Gemakzucht. Jongeren en jonge gezinnen worden uit het oog verloren.
-Wees modern en actueel. Interactief. Contact onderhouden. Ontmoeten. Relatie ouders-kerk-school verbeteren.
-Uit de vraag of men vrijwilligerswerk zou willen doen blijkt er een behoorlijk potentieel aan vrijwilligers nog onbenut te blijven.
-Regelgeving bisdom is te star.
-De enquête is positief ontvangen.
De rapportage heeft een schat aan informatie gegeven maar schept ook verwachtingen. Het advies is om een visie met betrekking tot de activiteiten te maken, regelmatig te communiceren en ook gebruik te maken van het rapport ‘Samen Kerk, Samen sterk’. Vanuit de zaal kwam de opmerking hoe dit alles wordt teruggekoppeld? Het parochiebestuur en pastorale team hebben daarop laten weten al enkele ontwikkelingen in gang te hebben gezet. Verder zal er via de nieuwsblaadjes vanuit de locaties worden ingegaan op de aan hun gerichte opmerkingen. Tevens worden de website en Pancratius.nieuws.nl gebruikt voor de communicatie. Vervolgens was het wederom de beurt aan Multiple Voices om een optreden te doen.

Financiën
De tweede presentatie werd gehouden door Angelique Fiselier namens de financiële commissie. De aanwezigen hadden allen een overzicht van de jaarrekeningen 2015-2016 op tafel liggen. Fiselier gaf uitleg op de diverse onderdelen. Ook kon men de begroting 2017 bekijken. Er waren enkele vragen die meer betrekking hadden op een specifieke geloofsgemeenschap. Duidelijk werd wel dat men de bisdomafdracht aan de hoge kant vindt. Ook het nieuwe beleid rondom de vrijwilligersvergoeding leverde een opmerking op.

Bestuurlijke zaken
Brigitte Holtschlag verzorgde de derde presentatie. Zij ging in op de bestuurlijke zaken van het afgelopen jaar. Zaken die voorbij kwamen waren de nieuwe werkplekken van de pastores, de nieuwe aanstelling van Angelique Fiselier en Ine Kempers-Nolten, openstaande vacatures, onderzoek naar een centraal parochieblad, uniformering tarieven, vrijwilligersvergoeding, Sila, vernieuwd administratiesysteem, vastgoedverkoop en Kerktv.

Werk pastorale team
Pastoor Casper Pikkemaat nam de vierde en laatste presentatie voor zijn rekening. Hij ging in op de bezetting van het pastorale team, bestaande uit: pastor Linh (pr.), diaken Bert Huitink, pastor Jacqueline Meupelenberg en pastor Christianne Saris. Hun werk is verdeeld over de vier werkvelden Vieren-Dienen-Leren-Bouwen.
Vieren: Pancratiusdag, Top 2000, vernieuwde weekend liturgie en nieuwe aanvangstijden per 1 januari.
Dienen: troostdekentjes, vastenactie Matamba, Werelds eten en Passie.
Leren: sacramentenvoorbereiding, contact school/kerk en Geloven Nu.
Bouwen: kinder-jeugd-jongerenpastoraat, bisdombedevaart, jubileum Reutum 200 jaar en Mariaparochie 300 jaar.

Afsluiting
Als afsluiting vroeg de forumleider aan de pastoor wat de uitdaging is in deze tijd. Pikkemaat liet daarop weten door het verminderende kerkbezoek naar nieuwe wegen te zoeken. Maar ook kijken naar hoe de kerk present kan blijven in de parochie en hoe hierin een rol kan worden gespeeld. De forumleider bedankte iedereen voor de komst naar deze bijeenkomst. Multiple Voices zong als slotlied ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij. Velen bleven nog gezellig nakletsen onder het genot van een drankje.

Algemeen Paaseitjesactie de Wiekslag levert € 6.000,- op De paaseitjesactie van basisschool de Wiekslag in Tubbergen was dit jaar wederom een succes. De opbrengst is € 6.000,-. Met dit geld gaat de school diverse zaken kopen. Zo worden onder andere... Lees meer »
Algemeen Nieuwe bestemming ‘oude bieb’ Geesteren opent haar deuren Na maanden van flink doorwerken is op woensdag 25 april om 16.00 uur eindelijk het moment daar. De ‘oude bieb’ in Geesteren heeft dan een geheel nieuwe bestemming. Een werkplek met ongekende... Lees meer »
Algemeen Canisius ontvangt wederom Gouden Schaal voor gezonde schoolkantine Canisius Tubbergen heeft op dinsdag 17 april de Gouden Schoolkantine Schaal 2018 voor een gezonde schoolkantine in ontvangst genomen. Deze schaal wordt uitgereikt door het Voedingscentrum aan... Lees meer »
Algemeen Langeveen krijgt fraaie dorpsentree Iedereen die wel eens in of langs Langeveen komt, kent het landkruis bij de entree van het dorp. Het is een cultureel en religieus erfgoed dat er al sinds 1966 staat en kenmerkend is voor een... Lees meer »
Algemeen HOI2 daagt gemeente Tubbergen uit voor groenonderhoud TUBBERGEN - Als het aan de coöperatie HOI2 uit Vasse ligt, wordt het openbaar groen in het dorp en buitengebied van Vasse door de inwoners zelf onderhouden. Daarom daagden zij de gemeente Tubbergen... Lees meer »
Algemeen Charissa Bernds is Luisterkinderwerker: niet tastbaar, wél probleemoplossend MANDERVEEN - Charissa Bernds - Tijink is Luisterkindwerker en werkt daarbij in de energie om kinderen en volwassenen inzicht te geven in bepaalde gedragingen en uitingen. Ze is echter allerminst... Lees meer »
Algemeen Carmen Rikkink jubilaris bij koor Timeless REUTUM - Tijdens de viering van zaterdag 14 april in de kerk in Reutum heeft Carmen Rikkink-Rikhof een onderscheiding ontvangen voor haar 25-jarig lidmaatschap bij Timeless. Ilse Hofman sprak haar... Lees meer »
Algemeen Informatiebijeenkomst over natuurherstel Manderheide Op dinsdag 17 april organiseert Landschap Overijssel een inloopbijeenkomst voor iedereen met interesse in de Manderheide en/of in het natuurherstel dat hier de komende jaren plaatsvindt. De... Lees meer »
Algemeen Woonwensen, zorg- en duurzaamheidsonderzoek in Harbrinkhoek-Mariaparochie HARBRINKHOEK/MARIAPAROCHIE - Er is al veel bekend over de behoefte wat betreft wonen, duurzaamheid en zorg en welzijn in Harbrinkhoek en Mariaparochie. Nu heeft de Dorpsraad echter aantallen nodig en... Lees meer »
Algemeen Tukkerstocht trekt ruim tweeduizend wandelaars ALBERGEN – Ruim tweeduizend deelnemers gingen zondag goedgezind de paden op en de lanen in tijdens de 55e Tukkerstocht. Zij mochten rekenen op steun van veel toeschouwers langs de route. De weergoden... Lees meer »
Algemeen Predicaat Hofleverancier voor honderdjarige Broederij Elshuis ALBERGEN - Wat was er het eerst, de kip of het ei? Dat is voor velen een vraag, maar voor Broederij Elshuis een weet. Want natuurlijk was het ei er het eerst. En nadat een ei wordt uitgebroed, dan is... Lees meer »
Algemeen Werkgroep Duurzaam Tubbergen aan de slag Duurzaamheid is actueel en overal. Er wordt dagelijks gesproken over de transitie naar duurzame energie, elektrische auto’s of ons afvalprobleem. Reden voor een aantal enthousiaste inwoners van... Lees meer »
Algemeen Laatste seizoen voor tijdelijke verkooplocatie Huyskweker Tubbergen Om reden van de nieuwbouwplannen op De Esch in Tubbergen zal Huyskweker Linthorst rond eind juni de tijdelijke verkooplocatie aan de Almeloseweg 45 sluiten. Na vijf jaar openen ze op vrijdag 20 april... Lees meer »
Algemeen 5.000.000ste bezoeker loopt binnen bij Holland Casino Enschede ENSCHEDE - In Holland Casino Enschede werd op zondag 1 april de 5 miljoenste bezoeker ontvangen. Het klinkt als een 1 april grap, maar dat is het beslist niet! Het was bekend dat de 5 miljoenste... Lees meer »
Algemeen Nieuwe gemeenteraad Tubbergen in de startblokken Afgelopen donderdag is de nieuwe gemeenteraad officieel benoemd. De komende vier jaar zullen zij zich inzetten voor de gemeente Tubbergen. Deze benoeming vond plaats in een raadszaal vol familie en... Lees meer »
Algemeen TMZ en Dura Vermeer bezegelen afspraak nieuwbouw woonzorgcomplex Tubbergen Zorgorganisatie TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) en bouwbedrijf Dura Vermeer hebben afgelopen donderdag het contract voor de nieuwbouw van het woonzorgcomplex in Tubbergen ondertekend. Willy Belshof, lid... Lees meer »
Algemeen DAC Tubbergen viert zilveren jubileum Op vrijdag 13 april bestaat dagactiviteitencentrum (DAC) Tubbergen 25 jaar. Natuurlijk kan dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij gaan. Die dag is er dan ook tussen 14.00 en 16.00 uur een... Lees meer »
Algemeen Warme woorden bij afscheid van raadsleden In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 27 maart is afscheid genomen van de negen raadsleden die in de nieuwe periode niet meer terug zullen komen. Warme woorden van dank werden gesproken. Niet... Lees meer »
Algemeen In negentig jaar van ‘de Viersprong’ naar Droste’s Twente Dit jaar viert Droste’s Twente, gelegen aan de Uelserweg in Tubbergen, haar negentigjarig bestaan. Een oud-horecabedrijf met een rijke Twentse historie. In de voorbije negen decennia is er veel... Lees meer »
Algemeen Huldiging voor brandweercollega’s Tubbergen Afgelopen vrijdagavond is een aantal medewerkers van Brandweer Twente in het zonnetje gezet. In de kazerne aan de Reutummerweg in Tubbergen werd tijdens de jaarlijkse korpsavond het jubileum van vier... Lees meer »