Archief - Algemeen

Algemeen
Resultaten enquête gepresenteerd op eerste centrale parochieavond H. Pancratiusparochie

TUBBERGEN - Parochiebestuur en pastorale team konden afgelopen woensdag velen de hand schudden bij aanvang van de eerste centrale parochieavond van de H. Pancratius parochie. Zo’n 180 personen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging voor deze bijeenkomst. De opening werd verzorgd door het koor Multiple Voices uit Tubbergen onder leiding van Petra Kramer. Henny Oude Geerdink die fungeerde als gespreksleider. Hij heette iedereen namens het parochiebestuur van harte welkom. Uit het handen schudden bleek volgens hem een grote betrokkenheid. Hierna stelden de parochiebestuurders en pastores zich voor.

Aansluitend aan de voorstelronde volgde een aantal presentaties. Als eerste was er de presentatie van de enquête die in de hele parochie is afgenomen. Hans Kaptein uit Vriezenveen presenteerde namens de werkgroep die de enquête had voorbereid en uitgewerkt een hele reeks data. Doel van het onderzoek was om te achterhalen wat er in de parochie leeft. De verstrekte gegevens kunnen leiden tot veranderingen en vernieuwingen.

Resultaten enquête
De parochianen hadden drie weken de tijd om de vragenlijsten digitaal in te vullen. In totaal zijn 8701 huishoudens aangeschreven. Hiervan bezochten 2755 personen de site en vulden 1369 personen de gehele lijst in. Het onderzoek is daardoor steekproefwaardig (minimaal 951 persoenen). Uit het onderzoek is het volgende naar voren gekomen:
-Ouders zijn afgehaakt. De school doet er niets aan. Hectiek in gezinnen. Kindervieringen zijn niet op niveau. Gemis aan moderne actualiteit.
-Vraag jongeren wat ze willen. Herstel relatie school-kerk. Gebruik moderne media. Kinderen en jongeren zijn verschillend.
-Jonge gezinnen minder in de kerk omdat het ouderwets is. Imagoprobleem. Het is steeds hetzelfde. Vieringen zijn onbegrijpelijk. Gemakzucht. Jongeren en jonge gezinnen worden uit het oog verloren.
-Wees modern en actueel. Interactief. Contact onderhouden. Ontmoeten. Relatie ouders-kerk-school verbeteren.
-Uit de vraag of men vrijwilligerswerk zou willen doen blijkt er een behoorlijk potentieel aan vrijwilligers nog onbenut te blijven.
-Regelgeving bisdom is te star.
-De enquête is positief ontvangen.
De rapportage heeft een schat aan informatie gegeven maar schept ook verwachtingen. Het advies is om een visie met betrekking tot de activiteiten te maken, regelmatig te communiceren en ook gebruik te maken van het rapport ‘Samen Kerk, Samen sterk’. Vanuit de zaal kwam de opmerking hoe dit alles wordt teruggekoppeld? Het parochiebestuur en pastorale team hebben daarop laten weten al enkele ontwikkelingen in gang te hebben gezet. Verder zal er via de nieuwsblaadjes vanuit de locaties worden ingegaan op de aan hun gerichte opmerkingen. Tevens worden de website en Pancratius.nieuws.nl gebruikt voor de communicatie. Vervolgens was het wederom de beurt aan Multiple Voices om een optreden te doen.

Financiën
De tweede presentatie werd gehouden door Angelique Fiselier namens de financiële commissie. De aanwezigen hadden allen een overzicht van de jaarrekeningen 2015-2016 op tafel liggen. Fiselier gaf uitleg op de diverse onderdelen. Ook kon men de begroting 2017 bekijken. Er waren enkele vragen die meer betrekking hadden op een specifieke geloofsgemeenschap. Duidelijk werd wel dat men de bisdomafdracht aan de hoge kant vindt. Ook het nieuwe beleid rondom de vrijwilligersvergoeding leverde een opmerking op.

Bestuurlijke zaken
Brigitte Holtschlag verzorgde de derde presentatie. Zij ging in op de bestuurlijke zaken van het afgelopen jaar. Zaken die voorbij kwamen waren de nieuwe werkplekken van de pastores, de nieuwe aanstelling van Angelique Fiselier en Ine Kempers-Nolten, openstaande vacatures, onderzoek naar een centraal parochieblad, uniformering tarieven, vrijwilligersvergoeding, Sila, vernieuwd administratiesysteem, vastgoedverkoop en Kerktv.

Werk pastorale team
Pastoor Casper Pikkemaat nam de vierde en laatste presentatie voor zijn rekening. Hij ging in op de bezetting van het pastorale team, bestaande uit: pastor Linh (pr.), diaken Bert Huitink, pastor Jacqueline Meupelenberg en pastor Christianne Saris. Hun werk is verdeeld over de vier werkvelden Vieren-Dienen-Leren-Bouwen.
Vieren: Pancratiusdag, Top 2000, vernieuwde weekend liturgie en nieuwe aanvangstijden per 1 januari.
Dienen: troostdekentjes, vastenactie Matamba, Werelds eten en Passie.
Leren: sacramentenvoorbereiding, contact school/kerk en Geloven Nu.
Bouwen: kinder-jeugd-jongerenpastoraat, bisdombedevaart, jubileum Reutum 200 jaar en Mariaparochie 300 jaar.

Afsluiting
Als afsluiting vroeg de forumleider aan de pastoor wat de uitdaging is in deze tijd. Pikkemaat liet daarop weten door het verminderende kerkbezoek naar nieuwe wegen te zoeken. Maar ook kijken naar hoe de kerk present kan blijven in de parochie en hoe hierin een rol kan worden gespeeld. De forumleider bedankte iedereen voor de komst naar deze bijeenkomst. Multiple Voices zong als slotlied ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij. Velen bleven nog gezellig nakletsen onder het genot van een drankje.

Algemeen Viaster: van verborgen talenten naar zichtbare professionals VASSE – De werkgever die goed dóórvraagt bij zijn medewerker, ontdekt bij 80% van hen onbenut talent. Organisaties zitten dus bovenop een ongekend grote bron aan ongebruikte kwaliteiten. Het... Lees meer »
Algemeen Prins Arjan en Sik Evert regeren over de Alberger Bökke én de gemeente Tubbergen ALBERGEN - In een bomvolle residentie De Vette Bok (Partycentrum Morshuis) vond afgelopen zaterdag de wisseling van de wacht bij de Alberger Bökke plaats. Nadat DJ Dirk de stemming er goed in had... Lees meer »
Algemeen Een steekje los? Drie Alberger Bokk’n en de New York City Marathon ALBERGEN - Ruim 42 kilometer hardlopen door New York, een van de grootste en bekendste steden ter wereld. Droom van menig sporter, nachtmerrie voor anderen. Toch gingen op zondag 5 november 52.000... Lees meer »
Algemeen Vernieuwde Cultuurhoes Albergen houdt open huis Albergen - Het Cultuurhoes in Albergen heeft de afgelopen periode een volledige metamorfose ondergaan. Momenteel zijn de werkzaamheden in de eindfase. Op vrijdag 24 november vindt de officiële... Lees meer »
Algemeen Energie besparen is geen ver-van-je-bedshow, denk mee tijdens het Energie Atelier Tubbergen - Je knipt het licht aan, zet de waterkoker aan voor een kop thee, legt de telefoon aan de lader, draait de verwarming wat hoger en zappt eens langs de zenders op de tv. Energie gebruiken... Lees meer »
Algemeen Kinderen Mariaschool Langeveen schuiven aan voor Burgemeestersontbijt LANGEVEEN - Een goede start van de dag begint met een goed ontbijt, dat geldt zeker voor kinderen. En ontbijten is natuurlijk veel leuker als je dit samen doet. Daarom schoven zeventien kinderen van... Lees meer »
Algemeen Stichting Heemkunde Albergen-Harbrinkhoek gaat verhuizen ALBERGEN - Na jarenlang in de kelder onder het priesterkoor van de H. Pancratiuskerk in Albergen de werkzaamheden te hebben uitgevoerd, gaat de Stichting Heemkunde Albergen-Harbrinkhoek met nieuwe... Lees meer »
Algemeen Leon Oosterik zet zijn politieke werk voort bij het CDA GEESTEREN - Zoals het er nu voorstaat zal Dorpen Centraal niet meer meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Er is op verschillende manieren gepoogd om meer mensen bij de partij te... Lees meer »
Algemeen Nieuwe bioscoop Noabers komt naderbij TUBBERGEN - Al bijna vier jaar is Ronnie Filart bezig met het uitwerken van zijn grote ambitie; een bioscoop in Tubbergen. Afgelopen week presenteerde de Tubbergenaar zijn plannen waarvan een filmpje... Lees meer »
Algemeen Mariakapel de Loo-Esch nu een plek waar men rust, hoop en troost kan vinden GEESTEREN - Vanaf Erve Mensman vertrok afgelopen zondagmiddag rond de klok van 15.00 uur muziekvereniging St. Ceacilia met in haar kielzog een stoet van ruim tweehonderd belangstellenden. Het... Lees meer »
Algemeen H. Pancratiusparochie introduceert centrale parochieavond Een jaarlijkse parochieavond in de diverse geloofsgemeenschappen is een bekend fenomeen. Met ingang van dit jaar gaat het parochiebestuur van de H. Pancratius parochie echter ook een centrale... Lees meer »
Algemeen Concordia na negentig jaar kleurrijker dan ooit! Afgelopen zaterdagavond knalde het dak van Partycentrum Morshuis in Albergen waar muziek- en toneelvereniging Concordia haar negentigjarig jubileum vierde. Dit feest werd gevierd met een concert waar... Lees meer »
Algemeen ‘Mater Boni Consilii’ aan de Meijersweg GEESTEREN - Velen zullen denken wat de eerste drie woorden van de kop van dit artikel betekenen. Het is echter de Latijnse naam voor ‘Moeder van Goede Raad’. Deze tekst staat gekerfd in een eiken... Lees meer »
Algemeen Grote interesse voor een plek in het Glashoes Na een intensieve campagne hebben zestien initiatieven zich gemeld voor een plaats in het Glashoes, het huidige gemeentehuis van Tubbergen. Omdat er ruimte over is in het gemeentehuis, zijn de... Lees meer »
Algemeen Jubilerende rioolwaterzuiveringsinstallatie geeft inkijkje TUBBERGEN – Afgelopen zaterdag opende het waterschap Vechtstromen haar poorten en nodigde iedereen uit een kijkje te nemen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Tubbergen. Het 50-jarig jubileum... Lees meer »
Algemeen Rick Lammerink en Wilhelm Scholten sluiten WorldSkills af met medal of excellence TUBBERGEN – Tijdens WorldSkills, het wereldkampioenschap voor beroepen, dat van 14 tot en met 19 oktober plaatsvond in Abu Dhabi, hebben Rick Lammerink en Wilhelm Scholten uitstekend gepresteerd.... Lees meer »
Algemeen Saamhorigheid bij viering driehonderd jaar kerk GEESTEREN – De afgelopen week stond in het teken van driehonderd jaar kerk in Geesteren. Door diverse werkgroepen is er een bijdrage geleverd om als sluitstuk op zaterdag 21 oktober een mooie... Lees meer »
Algemeen Koopdorp Geesteren verrast Kiek’nsweard en Jong Nederland GEESTEREN - Koopdorp Geesteren heeft twee verenigingen in Geesteren verrast met een bedrag van € 125,-. De opbrengst van de lotenverkoop, die met de jaarlijkse fietstocht in september wordt gehouden... Lees meer »
Algemeen ‘De Jurk voor jou’ zorgt voor stralende vrouwen MARIAPAROCHIE - Ze zocht stad en land af op zoek naar een passende jurk. Waarna Benedicte Groothuis-Hoitink uit Mariaparochie zo ongeveer bij haar buurvrouw Ine Morshuis uit kwam. Sindsdien werken... Lees meer »
Algemeen Educatie en aanpassingen bestaande voorzieningen voor veiliger fietsen Echt onveilige locaties waar veel ongelukken gebeuren, zijn in de gemeente Tubbergen nauwelijks meer aan te wijzen. Het nieuwe vastgestelde fietsveiligheidsbeleid richt zich dan ook niet meer op het... Lees meer »